Beweegprogramma Overgewicht

Het belang van bewegen

In Nederland heeft de kennis over de effecten van bewegen op de gezondheid geleid tot de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).
Deze norm staat voor de minimale hoeveelheid lichaamsbeweging die nodig is om de gezondheid positief te beïnvloeden. Voor volwassenen komt deze norm neer op 30 minuten matig intensief bewegen op tenminste vijf en bij voorkeur zeven dagen van de week. Voor een structurele invloed op de gezondheid is het wel noodzakelijk dat u van bewegen een vaste gewoonte maakt die u jaren volhoudt.

Overgewicht

Een gezond gewicht is een gewicht dat het risico op een aantal ziekten niet verhoogt.
Door de toenemende welvaart in Nederland is overgewicht of obesitas een sterk toenemende ziekte. Obesitas heeft als risico een aantal aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, hoge bloeddruk, bepaalde vormen van kanker en gewrichtsaandoeningen.
De Body Mass Index (BMI), is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte. De BMI wordt berekend door het leichaamsgewicht in kilo’s te delen door de lengte in meters en de uitkomst nog eens te delen door de lengte. De BMI geeft een schatting van het gezondheidsrisico van het lichaamsgewicht.

Verwijzing

U kunt meedoen aan het beweegprogramma na verwijzing door de huisarts of op advies van de diëtiste.

Intake

Er wordt een intake gedaan waarbij de mate van fitheid, gewicht, lengte en vetmeting wordt getest.

Beweegprogramma

Tijdens het beweegprogramma verbetert u uw fitheid onder persoonlijke begeleiding van een fysiotherapeut. U ontvangt hiervoor een persoonlijk programma waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen en voorkeuren.