De beweegtuin

Fysiotherapie de Oppers biedt een programma aan ter kennismaking met de beweegtuin voor:

*  ieder die gebruik maakt van hulpmiddelen zoals: een rollator, elleboogkrukken, een rolstoel of een scootmobiel
*  ieder die bang is om te vallen of recent is gevallen

Het programma zal bestaan uit 10 bijeenkomsten:

1. Intake in de praktijk
2. 6 oefensessies (U mag iemand meenemen bijvoorbeeld partner, vriend(in), kennis, buurvrouw etc.)
3. Een evaluatiebijeenkomst na 3 maanden
4. Een evaluatiebijeenkomst na 6 maanden
5. Een evaluatiebijeenkomst na 12 maanden

Vanaf 1 mei tot 1 oktober
Het tijdstip van het programma is vrijdag van 15.15 uur tot 16.00 uur. Indien het slecht weer is, zal er in de praktijk worden geoefend.
Dit programma zal worden vergoed door uw zorgverzekeraar mits men voldoende is verzekerd voor fysiotherapie.

De beweegtuin is vrij toegankelijk.