Oedeemfysiotherapie

Yteke Venema is als oedeemfysiotherapeut vanuit Nij Smellinghe werkzaam in fysiotherapiepraktijk de Oppers. Yteke is verbonden aan de afdeling fysio- en huidtherapie van ziekenhuis Nij Smellinghe en werkzaam binnen het Expertise centrum Lymfologie. Het is een unieke samenwerking met als doel specialistische zorg voor de patiënt met lymfologische problematiek vanuit zowel de 1ste liijn fysiotherapie als de ziekenhuisfysiotherapie vorm te geven.

De oedeemfysiotherapeut is gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met oedeem.
Oedeem is een vochtophoping (vasthouden van vocht) in een deel van het lichaam als gevolg van een verstoord evenwicht van de aan- en afvoer van vocht.
Oedeemfysiotherapie kan met verschillende behandelmethoden het oedeem verminderen, zorgen dat het oedeem niet toeneemt, verbeteren van eventuele functiestoornissen en leren omgaan met oedeem.
Er zijn verschillende soorten oedeem. De meest voorkomende vormen zijn lymfoedeem en lipoedeem, waarbij lipoedeem wezenlijk een andere behandeling vraagt.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een abnormale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel.
Het ontstaat als de lymfevaten niet in staat zijn dit vocht af te voeren door een beschadiging of afwezigheid van lymfevaten, een slechte functie van het lymfestelsel en/of een te grote productie van lymfevocht.
Lymfoedeem is een chronische aandoening.

De klachten van lymfoedeem zijn o.a. zwelling, een vermoeid of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, beperkingen in het dagelijks leven, huidafwijkingen, een verhoogde kans op infecties (wondroos) en beperkingen in het dagelijks functioneren.
De behandeling bestaat uit 3 fasen: een initiële behandelfase, een overgangsfase en vervolgens de onderhoudfase.
In de eerste fase ligt het accent op het verminderen van het oedeem, tijdens de overgangsfase, waarbij het verminderen van het oedeem nog steeds een rol speelt, leert u wat u zelf kunt doen om het oedeem stabiel te houden en in de onderhoudsfase is de invloed van de therapeut klein of zelfs helemaal afwezig en kunt u zelf het lymfoedeem goed onder controle houden en vindt er bijvoorbeeld alleen een periodieke controle plaats om u te begeleiden.

De belangrijkste behandelingen zijn:

– compressietherapie
– oefentherapie
– voorlichting over huidverzorging, beweging en preventie
– lymftaping
– aanleren zelfmanagement
– manuele lymfedrainage

Bij ons kunt u alleen terecht voor Lymfoedeem.