Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van de werkende mens en voor zijn/haar gezonde werkomgeving. Door middel van training en het bezoeken van de werkplek kan de samenhang met klachten door de arbeidsfysiotherapeut in kaart worden gebracht. Het gaat hierbij om klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, functioneel herstel, gedrag en arbeidsfactoren.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?

In tegenstelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de cliënt, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken in de interactie tussen de werknemer en werkomgeving. Een intake in de werkomgeving geeft de arbeidsfysiotherapeut een goede indruk van de arbeidsomstandigheden. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie dat er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt.

Om tot een goed resultaat te komen trachten werknemer, werkgever en arbeidsfysiotherapeut samen een oplossing te vinden.

Voor meer informatie zie : www.fysio-netwerk.nl : Bedrijven.