Tarieven

De tarieven die gelden voor onze praktijk vanaf 1 januari 2017, vindt u hieronder.

Tarievenlijst Per januari 2017
Behandeling fysiotherapie € 34,00
Behandeling manuele therapie € 45,00
Behandeling oedeemfysiotherapie € 45,00
Behandeling psychosomatische fysiotherapie € 45,00
Behandeling bekkenfysiotherapie € 48,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 45,00
behandeling geriatrische fysiotherapie € 45,00
 Telefonisch consult  € 16,50
 Screening  € 16,50
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Eenmalige fysiotherapeutisch consult € 60,00
Groepsbehandeling voor 3 tot 5 personen € 28,00
Toeslag voor behandeling buiten de praktijk € 15,00
Toeslag buiten regulieren werktijden € 5,00
Niet nagekomen afspraak Volledig tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Op aanvraag
Eenvoudige, korte rapporten (max. 30 min.) € 32,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (max. 60 min.) € 64,00

*Fysiotherapie de Oppers heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt uw behandeling rechtstreeks vergoed door uw verzekeraar.

Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd, (bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering), bent u verzekerd bij een verzekeraar waar Fysiotherapie de Oppers geen contract mee heeft afgesloten of hebt u het maximaal aantal behandelingen welke binnen uw verzekering vallen bereikt, dan gelden de praktijktarieven welke via uwnota.nl bij u in rekening worden gebracht.

Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en polis.U dient zichzelf hierover te informeren bij uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden worden bij aanvang van de behandeling aan u verstrekt.