Tarieven

De tarieven die gelden voor onze praktijk vanaf 1 januari 2024, vindt u hieronder.

Tarievenlijst Per januari 2024
Behandeling fysiotherapie € 42,00
Behandeling manuele therapie € 50,00
Behandeling psychosomatische fysiotherapie € 50,00
Behandeling bekkenfysiotherapie € 50,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 50,00
Behandeling geriatrie fysiotherapie € 50,00
Telefonisch consult € 25,00
Screening € 25,00
Intake en onderzoek na verwijzing/screening € 50,00
Eenmalige fysiotherapeutisch consult € 75,00
Groepsbehandeling voor 3 tot 5 personen € 30,00
Toeslag voor behandeling buiten de praktijk € 18,00
Toeslag buiten reguliere werktijden € 5,00
Niet nagekomen afspraak Volledig tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Op aanvraag
Eenvoudige, korte rapporten (max. 30 min.) € 40,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (max. 60 min.) € 75,00

*Fysiotherapie de Oppers heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt uw behandeling rechtstreeks vergoed door uw verzekeraar.

Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd, (bijvoorbeeld doordat u geen aanvullende verzekering heeft), bent u verzekerd bij een verzekeraar waar Fysiotherapie de Oppers geen contract mee heeft afgesloten of hebt u het maximaal aantal behandelingen welke binnen uw verzekering vallen bereikt, dan gelden de praktijktarieven welke via Infomedics bij u in rekening worden gebracht.

Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en polis. U dient zichzelf hierover te informeren bij uw zorgverzekeraar. De betalingsvoorwaarden worden bij aanvang van de behandeling aan u verstrekt.