Samenwerking

Fys’Optima

Fys’Optima: omdat het om mensen gaat.
Fys’Optima biedt alle vormen van fysiotherapie en een diversiteit aan beweegprogramma’s die functioneel en leuk zijn.
Samen met de zorgverzekeraar creërt Fys’Optima condities die het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maakt om gezondheidszorg te genieten.

Waarom kiest u als patiënt voor Fys’Optima?
Omdat u de beste therapie wenst die op een effectieve en efficiente manier bijdraagt aan het verhelpen en stabiliseren van uw klacht.
U stelt het op prijs dat de therapie in een prettige omgeving is. En misschien wel het meest belangrijke: omdat u vertrouwen stelt in een fysiotherapeut die aandacht voor u heeft.
Voor het herstel en onderhoud aan uw bewegingsapparaat bent u bij ons letterlijk en figuurlijk in goede handen!

Fysiotherapie de Oppers is aangesloten bij het CVA-netwerk

Om een zo optimale fysiotherapeutische zorg te realiseren in het traject van ziekenhuis
naar huis is in 2005 het CVA-netwerk fysiotherapie opgericht, in het verzorgingsgebied van
Nij Smellinghe.
Het is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van het ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum en een aantal particuliere praktijken. Dit in samenspraak met neuroloog, CVA-verpleegkundige, revalidatie arts, huisarts en de thuiszorg.

Er zijn onderling werk afspraken gemaakt zodat de behandeling van de CVA-patiënt beter op elkaar is afgestemd.Tevens heeft er een uitgebreide bijscholing plaats gevonden, om de problemen waar een CVA-patiënt mee te maken kan krijgen, beter te kunnen inschatten en behandelen.
De netwerk-fysiotherapeuten maken gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen betreffende de revalidatie van de CVA-patiënt. Dit alles om elke CVA-patiënt de best mogelijke behandeling te kunnen geven.

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden (etalagebenen) in Nederland.

Om als fysiotherapeut te kunnen deelnemen moet een meerdere jaren durend specialisatietraject doorlopen worden met regelmatige scholing.

Etalagebenen vanaf 1 januari in basisverzekering

Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf 1 januari 2017 wordt de beste zorg voor deze patiëntengroep – 37 behandelingen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut – vergoed uit de basisverzekering. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd of een bypass operatie ondergaan. Jaarlijks verwijden vaatchirurgen en radiologen de bloedvaten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten.

“Niet altijd nodig”, zeggen fysiotherapeuten Kirsten Wagena en Pieter de Roos uit Drachten. Zij reageren daarmee op recent onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de benen, kan veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met risico’s en wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit de basisverzekering.”

Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose claudicatio intermittens, in de volksmond ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens het lopen pijnklachten in één of beide benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met lopen. In rust neemt de zuurstofvoorziening weer toe en neemt de pijn af. Patiënten met etalagebenen moeten dus noodgedwongen pauzeren vanwege deze pijnklachten. Ze proberen dit vaak te verbergen door net te doen alsof ze een etalage bekijken; vandaar de naam etalagebenen.

Bij looptherapie wordt niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar deze behandeling heeft ook een positief effect op het andere been en de algehele conditie. “Mensen met etalagebenen moeten leren om ‘door de pijn heen te lopen’,” aldus Pieter en Kirsten. “Dat is een hele stap, maar met de juiste begeleiding goed te doen. Niet alleen de fysieke inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering vraagt de nodige aandacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten die ter sprake komen tijdens het behandeltraject.”

ClaudicatioNet heeft de laatste jaren gebouwd aan een landelijk netwerk van 1800 fysiotherapeuten die getraind zijn in het begeleiden van mensen met etalagebenen. De dichtstbijzijnde therapeut bij u in de regio vindt u op de digitale Zorgzoeker van ClaudicatioNet: www.etalagebenen.nl/zorgzoeker. Patiënten met etalagebenen zijn onder andere van harte welkom bij Pieter de Roos van Fysiotherapie De Oppers en Kirsten Wagena van Fitaal de Sportlaan.