Huishoudelijk reglement

 • Voor vragen en voor het wijzigen van afspraken kunt u contact op nemen met onze assistente op telefoonnummer:
  0512-515591
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. U dient zelf de polisvoorwaarden erop na te lezen. In de praktijk hangt een tarievenlijst en een overzicht van de betalingsvoorwaarden.
 • De afspraken voor een behandeling worden genoteerd op een afsprakenkaartje. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. (U kunt eventueel inspreken op het antwoordapparaat, ook in het weekend.)
 • Privacy: Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing en daarmee uw privacy geregeld. Het privacyreglement ligt ter inzage bij de balie.
 • Klachtenregeling: Bij problemen of onduidelijkheden, vraag het uw behandelend fysiotherapeut. Desgewenst kunt u zich wenden tot onze vertrouwenspersoon die uw klacht in behandeling zal nemen. Een brochure over de klachtenregeling van het KNGF kunt u vinden bij de folders op de balie.
 • Periodiek vindt er in de praktijk overleg plaats met diverse huisartsen, waarbij de patiënten die op dat moment nog in behandeling zijn worden besproken. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut.
 • Bij het te laat op de afspraak komen dient u zich te melden bij de balie. Ter plekke wordt dan beoordeeld of behandeling nog mogelijk is.
 • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de balie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan oproepen op de afgesproken tijd. Wanneer u binnen 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet bent opgeroepen, wilt u dit dan melden bij de balie?
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of schade van uw eigendommen. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen, zodat uw fysiotherapeut de volgende afspraken hierop kan invullen. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 • In de entree hangt een brievenbus waarin u uw suggesties, ideeën of opmerkingen kwijt kunt. Voor vragen kunt u zich richten tot de praktijkhouder Dhr. M. Jelsma.