Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden, met de focus op het bewegend functioneren.

De relatie tussen bewegen en gezondheid is wederkerig. Voldoende beweging leidt tot een betere gezondheid en een betere gezondheid leidt tot meer bewegingsmogelijkheden. Om zelfredzaam te zijn, is het noodzakelijk om in staat te zijn zelfstandig te bewegen, eventueel ondersteund met hulpmiddelen.

In de geriatrie fysiotherapie ligt het accent niet op ziekte en zorg, maar op behoud en/of herstel van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Afname van zelfredzaamheid treedt soms geleidelijk op maar vaak na een ziekte, val of ziekenhuisopname. De dagelijkse activiteiten als lopen, zelfstandig naar het toilet gaan, koken, het doen van boodschappen lukken dan niet meer.

Bewegen is de kern van de geriatrie fysiotherapie. De behandeldoelen liggen veelal op dit gebied. Daarnaast wordt bewegen ook gebruikt als middel om andere gezondheidsdoelen te behalen. De geriatrie fysiotherapeut werkt hieraan via het beweeggedrag en een gezonde leefstijl te stimuleren. Begeleiding van de cliƫnt bij het herwinnen en het behoud van bewegingsmogelijkheden en zelfmanagement staan hierbij centraal. Indien nodig worden mantelzorgers ook betrokken bij het behandelproces. Tevens wordt er nauw samengewerkt met de eventuele andere hulpverleners.