Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut richt zich op de behandeling van spanning- en stressgerelateerde klachten.
De oorzaak van deze klachten kan zowel van lichamelijke aard (bijv. Chronische pijn) als ook van geestelijke aard (bijv. hoge werkdruk, conflicten) zijn, of een combinatie hiervan.

De behandeling richt zich op het herstel van het evenwicht tussen spanning en ontspanning.
In de behandeling komen zowel lichamelijke als geestelijke aspecten aan bod. De fysiotherapeut leert u te luisteren naar uw lichaam en geeft u handvatten en oefeningen om beter met stress, spanning en emoties om te gaan.